Nieuwsoverzicht

di 23 jun

Gezamenlijke duinovergang vak Groen

Voor wandelaar en ruiter

Ook dit jaar weer is de gezamenlijke duinovergang voor wandelaars en ruiters - de meest oostelijke op het kampeerterrein, en wel die van vak Groen - in de bebording en routepaaltjes voor Vlielander ruiters gezet. Eerder stond daar ook een aantal paaltjes met gladde draad om op die manier wandelaars en ruiters te splitsen. Staatsbosbeheer heeft de situatie dit seizoen opnieuw bekeken en geoordeeld dat het pad door verstuiving en begroeiing te smal was geworden voor het plaatsen van paaltjes. De duinovergang wordt nu dus gebruikt door strandliefhebbers, wandelaars en paardrijders.

Gezamenlijke duinovergang vak Groen
  • ANWB
  • Recron
  • Greenkey