PRIVACYVERKLARING STICHTING REKREATIEBELANGEN VLIELAND

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website, van onze gasten en ons personeel en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

 • Doeleinden van de gegevensverwerking
  Persoonsgegevens van onze gasten worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van recreatieve diensten. Als u een online reservering maakt, een online formulier invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de reservering of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige  beantwoording en (wettelijke) afhandeling daarvan.

  Gegevens van sollicitanten worden verwerkt en bewaard zolang als naar de aard van de sollicitatie nodig is voor de verwerking en afhandeling daarvan. Persoonsgegevens van personeel, stagiairs en vrijwilligers worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een of meerdere (arbeids-)overeenkomst(en). Gegevens van leveranciers, adviseurs of andere partijen waarmee wij op enigerlei wijze samenwerken worden door ons verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten of samenwerkingen ter zake van recreatieve – in de meest brede zin van het woord - en/of aanverwante diensten.

  De ons ter beschikking staande gegevens in overeenkomsten, contracten en facturen worden door ons bewaard conform de daarvoor bestaande wettelijke termijnen. Door bij het online boeken, het online aanmelden, het online solliciteren of online declareren aan te vinken dat belanghebbende deze privacyverklaring heeft gelezen of door het aangaan van een overeenkomst wordt voor het verwerken en bewaren van de gegevens toestemming gegeven.

 • Verwerking gegevens kinderen

  Voor het vaststellen van het juiste kampeertarief en voor het vaststellen van de toeristenbelastingplicht hebben wij gegevens nodig van kinderen die op ons terrein kamperen. De ouder dient hiervoor toestemming te geven. Door bij de onlinereservering aan te vinken dat de boeker deze privacyverklaring heeft gelezen en door het aangaan van de reserveringsovereenkomst, wordt hiervoor toestemming gegeven. Voor het uitvoeren van recreatieve activiteiten voor kinderen hebben wij naam en leeftijd van kinderen nodig. Door opgave voor deze activiteiten wordt hiervoor toestemming gegeven door de ouder(s).

 • Klikgedrag en bezoekgegevens

  Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 • Google Analytics
  Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 • Gebruik van cookies

  Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 • Inzage, correctie en recht van verzet

  Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

  Stichting Rekreatiebelangen Vlieland
  Kampweg 1
  8899 BX Vlieland
  Info@stortemelk.nl

 • Aanpassen privacy statement
  Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.